Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.
Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu

Interná ambulancia

Doctor With Record
Sub Title Icon

lekár Internista

MUDr. Jana Nová

Od októbra 2022 pracuje ako internista v našej novej neštátnej ambulancii na Klinike Orbis.
  • 10+ rokov skúseností
  • Akútna starostlivosť
  • Profesionálny prístup
  • Bohaté skúsenosti
    z ústavnej starostlivosti
Viac o lekárovi
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Ambulancia interného lekára

Interná ambulancia je zameraná na poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti v odbore interná medicína. Venuje sa okrem iného diagnostike a liečbe bežných interných ochorení,  ako primárnej aj sekundárnej hypertenzie a jej rizikových faktorov či komplikácií, ateroskleróze, diagnostike a liečbe ischemickej choroby srdca, metabolického syndrómu, ochoreniam obličiek, pečene či iným ochoreniam vnútorných orgánov.

Ambulancia poskytuje dispenzárnu starostlivosť a kontroly bežným internistickým pacientom. Interné vyšetrenie komplexne zhodnotí stav organizmu vyšetrovaného pacienta a charakter prípadného zdravotného postihnutia všetkých vnútorných systémov s následným návrhom nechirurgickej liečby.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Service Icon

V našej ambulancii realizujeme interné predoperačné vyšetrenia
pred chirurgickými zákrokmi.

Rutinnou súčasťou vyšetrenia je odber anamnézy, klinické vyšetrenie, realizácia odberov krvi a moču, prípadne realizácia odberu biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie na určenie pôvodcov infekcií, s následným zhodnotením a interpretáciou laboratórnych výsledkov. Disponujeme aj možnosťou akútneho vyšetrenia markerov zápalu (CRP), kardio špecifických markerov (T-troponín) či D-diméru v rámci diferenciálnej diagnostiky. K dispozícii na ambulancii je vyšetrenie  a zhodnotenie elektrokardiogramu (EKG) a taktiež 24-hodinový ambulantný monitoring tlaku krvi (ABPM)  za účelom diagnostiky a kontroly účinnosti liečby artériovej hypertenzie.
V prípade potreby realizácie ďalších zobrazovacích metodík máme možnosť realizácie  bežných RTG vyšetrení, ultrasonografie, CT vyšetrenia či magnetickej rezonancie.
Viac o ambulancii
Service Icon

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu

Primárnej a sekundárnej artériovej hypertenzie
Dyslipidémií
Ischemickej choroby srdca
Metabolického syndrómu
Ochorenia pečene
Ochorenia obličiek a iných vnútorných orgánov
Realizuje interné predoperačné vyšetrenia
Vybavenie ambulancie
Sub Title Icon

zazmluvnené poistovne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

cenník pre samoplatcov

Cenník

Cenník výkonov, vyšetrení a úkonov mimo rozsahu hradeného zdravotného poistenia, na vlastnú žiadosť pacienta a pre samoplatcov.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

prvé vyšetrenie na internej ambulancii

Čo potrebujete k prvému vyšetreniu na internej ambulancii

  • odosielajúci lístok od obvodného lekára
  • zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie
  • zoznam aktuálne užívanej medikácie

Interná
ambulancia

Consult video icon
0:41 min